Πιστοποιητικό iso 9001:2008

Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με EN ISO 9001:2008

Βάσει των διαδικασιών η Tuv Hellas πιστοποιείται ότι η επιχείρηση Λουγιάκης ΕΠΕ εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης με τα παραπάνω πρότυπο για τα εξής πεδίο εφαρμογής: Παραλαβή, Αποθήκευση και Διανομή Τροφίμων Ξηρής Αποθήκευσης και Ψύξης

Πιστοποιητικό iso 9001:2008